Waar zijn de winnaars gebleven?

Waar zijn de winnaars? Oorlog of speciale militaire operatie, vechten voor je eigen glorieuze natie, waar zijn de winnaars? Waar zijn de winnaars? Arme vluchteling of rijke stinker, wie is er in het leven flinker en de uitblinker? waar zijn de winnaars?

Read →